பாஸ் இருந்து முனை - உறவு கட்டிடம் கொண்ட நெறிமுறைகள் Webtalk

Webtalkஇன்று நிறுவிய RJ Garbowicz அவரது எண்ணங்களை இடுகையிட்டார் நெறிமுறை உறவு-கட்டமைப்பை பற்றி Webtalk:

பிற பயனர்களுடன் நீங்கள் இணைந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் Webtalk நீங்கள் பெயரிடுகிறீர்கள்

... மேலும் வாசிக்க

Webtalk RJ Garbowicz மூலம் செய்தி மேம்படுத்தல் - 2018-09-06

வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை அறிய ஒரு இளைஞனாக நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன், இது உலகத்தை நீங்கள் கண்டறிந்ததைவிட சிறப்பாக விட்டு விட வேண்டும்.

என் ஆரம்பத்தில் XX இன், நான் சரியான சூத்திரத்தை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது ... மேலும் வாசிக்க